Paweł Miszewski

 

Od ponad 10 lat realizuje projekty multimedialne i fotograficzne, za które uzyskał nagrody i wyróżnienia międzynarodowe, między innymi nominację do Grand Prix European Top Talents Award oraz

DC Photographer of The Year. W roku 2010 zdobył Grand Prix Galerii Plakatu AMS za pracę "KTO MA JAJA, TEN RZĄDZI".

Wybrany do Saatchi 100 Curators Collection. Jest autorem identyfikacji plastycznej oraz kreacji wielu instytucji kultury, w tym Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Prowadzi Narrację w Fotografii Cyfrowej w Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej UMFC oraz ASP w Warszawie.

 

Ostatnie wystawy:

 

2011 - Fandango - Teatr Muzyczny w Łodzi

2012 - Pictura Insomnia, Dworek Sierakowskich

2013 - Pictura Intacta - Galeria van den Berg, Warszawa